Ребро свиное

Свинина (ребро), специи*
  1. от 0°С до +6°С
  2. 20 суток
  3. МГС