Сардельки «Баварские»

Свинина, специи*
  1. от -1,5°С до +6°С
  2. 20 суток
  3. МГС